ЕВРО ТАКСИ 3 ООД, РАБОТА КАТО ТАКСИ.

СПЕСТИ 100 ЛЕВА, ОТ ПАТЕНТА ( ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ), С "ЕВРО ТАКСИ 3" ООД *
ПРЕДЛАГАМЕ ОФИС , СЪС СЕРВИЗ ЗА УСЛУГИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА КАТО ТАКСИМЕТРОВИ ВОДАЧИ.
Доверете се на над 30 годишен опит. От 1991 г. до сега.
- Вписване/отписване на таксиметрови автомобили в Общината ( ИААА ).
- Изваждане на разрешително от Столична община.
- Възстановяване на таксиметров данък.
- Вписване на автомобили към таксиметров превозвач, "ЕВРО ТАКСИ 3" ООД. Месечната такса е 40 лева.
- Aвтомобилите вписани в "ЕВРО ТАКСИ 3" ООД , могат да работят и с логото на "О КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД
- Aвтомобилите вписани в "ЕВРО ТАКСИ 3" ООД , могат да работят и с друго лого и с всички приложения, за адреси.
тел. 02 920 40 28 , 02 929 1385 ,
0878 6310 73
гр. София , Слатина, бл. 76 .
*Намалението на Патента ( Данък таксиметров превоз), със 100 лева , важи за нови водачи. Важи за разрешително за 12 месеца. Ако разрешителното е за по- малко месеци , промоцията е пропорционално, по -малка. Например, ако разрешителното е за 6 месеца, е 50 лева. За следващите 6 месеца е още 50 лева.
«1»